För att komma till Bibelskolan.com klicka på länken!


Bibelskolan

Påskdagen år 2000 fanns bibelskolan.com på nätet. Sedan har det bara rullat på. Gud tycktes gilla idén; skribenter, illustratörer och andra medarbetare har kommit till vår hjälp – och fortsätter att strömma till; detta gör också besökarna: 2001 hade vi nästan 100.000 besök totalt och nu under 2021 ligger vi på ca 200 besök per dag i genomsnitt. 

Vår önskan är att duka upp ett brett smörgåsbord för alla sökare: bibelokunnig, bibelerfaren, nykristen, gammalkristen, rent av elitkristen eller kanske bara nyfiken på kristen tro - idag finns det åtskilligt på bordet och mer är planerat... Vi tror oss kunna bereda Dig ett gott besök hos oss. VÄLKOMMEN!

Och Josua sade till Israels barn: ”Kom fram hit och hör Herrens, er Guds, ord.”

Josua 3:9

Kommande…