Finns det bevis för att Jesus har funnits?

Bibeln innehåller fyra berättelser (evangelier) om Jesus. En av dem, Johannesevangeliet, är en ögonvittnesskildring och Markusevangeliet återger lärjungen Petrus berättelse. Eftersom alla fyra är skrivna av kristna skulle man kunna påstå att de kommit överens och kokat ihop en historia som nu mer eller mindre hela världen tror på, men det håller inte, då Jesus även bekräftas av andra, icke-kristna källor, däribland den judiske historieskrivaren Josefus. Josefus var inte kristen, utan ganska negativ till kristendomen.

Jesus undervisade med kraft och auktoritet, säger Bibeln. Hans undervisning lever kvar än idag och ligger till grund för både svensk och många andra länders lagstiftning. Detta styrker också att Jesus fanns.

Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.«

Markusevangeliget 12:31

Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem

Lukasevanageliget 6:31

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er

Matteusevangeliget 5:44

Jesus personliga karaktär

Jesus sade: »Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.« De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Luk 23:34

Vilken vanlig människa skulle be för någon som spikar fast honom på ett kors?


Jesus mirakler

Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.« Joh 2:11 ; 10:37-38

Jesus gjorde offentliga mirakler. Om dessa berättelser vore lögn skulle Jesu fiender försökt visa det. Men till och med hans fiender var på det klara med att han gjorde miraklerna. (Mark 3:1-6)


Jesus besegrade döden

Jesus fanns, dog lades i en känd grav och försvann spårlöst ur denna grav trots vakter. Trotts att Jesus bara var en snickarpöjk. Att Jesus inte fanns kvar i graven är ett faktum och det finns tre vanliga påståenden som jag nu kommer att bemöta.

Den första teorin är att Jesus aldrig dog men grejen är att det bemöts i Johannesevangeliet. “Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten.” Joh 19:33-34
Om Jesus på något sätt skulle överlevt korsfästelsen skulle han varit svårt skadad och i behov av akut vård. Alltså knappast den ”segrare” som lärjungarna sedan vittnade om.

Andra teorin är att lärjungarna stal kroppen, men för 2000 år sedan hade ingen förutom Judarna helg. Judarna hade sin lördag då allt arbete upphörde. Det fanns strikta regler kring sabbathen man fick absolut inte röra en död kropp, så att gå in i en grav under sabbathen och stjäla Jesu kropp? Nej otänkbart. Jesu lärjungar var inte heller vilka som helst. De hade bokstavligen övergett allt för att följa Jesus. Det är dessa killar som vi nu vill skicka iväg att råna en grav under den heligaste högtiden på den heligaste platsen – utan något som helst motiv. För att inte tala om den handlingsförlamande sorgen. Men det som mest talar emot detta är att 11 av de 12 lärjungarna senare torterades till döds för att de inte ville släppa sin tro på Jesus. Vem håller under tortyr fast vid något han själv hittat på? Nej, denna teori kommer faktiskt från Jesu fiender:

Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sade: ”Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er.” De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag.
Matteus 28:11-14

Tredje teorin är att det var rövare som stal kroppen men det bemöter återigen Johannes. “Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: ”De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!” Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Johannesevangeliet 20:1-9
Varför skulle rövare stjäla en död kropp från en grav som bevakades av romersk militär? Vad skulle motivet vara? Och hur lyckades de hålla stölden hemlig?


Jesus uppfyller Gamla testamentets profetior

Mika profeterar var Jesus kommer födas 400 år i förväg. Han avslöjar också att Jesus egentligen är Gud och fanns före tiden:

Men du, Betlehem Efrata
som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Mika 5:2

Jesaja profeterar att han kommer vara född av en ogift kvinna, och dessutom vad han kommer att kallas (Immanuel som betyder Gud med oss):

Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel.
Jesaja 7:14

I Psaltaren 22 skriver kung David en ingående och ganska hemsk profetia om hur Jesus blir korsfäst.


När Jesus uppstod så mötte han lärjungarna

Men det kanske var en övernaturlig närvaro? I Lukasevangeliget skriver han “Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid vare med er!” Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sade till dem: ”Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har.” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: ”Har ni något ätbart här?” Då räckte de honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför deras ögon.” Lukas 24:36-43, det tyder på att Jesus var fullt levande och ej ett spöke.

Enligt Paulus visade sig Jesus efter sin död för fler än 500 personer (Första Korintierbrevet 15:6). Han använder det som argument för att stärka Korinthiernas tro och tillägger att de flesta av dessa fortfarande lever – det var alltså bara för ev. tvivlare att fråga dem!

Jesus startade omedelbart en effekt som lever kvar än idag. Jag menar såklart tillkomsten och tillväxten för den kristna kyrkan. Det som än idag är kvar är kristna människors erfarenheter genom århundradena. I dag finns mer än 2,3 miljarder kristna i världen.

Den kristna läran att Jesus dog för att sona alla människors synd och att han sedan uppstod började predikas redan de första åren efter uppståndelsen, och var en etablerad trosbekännelse när Paulus blev kristen ett par år senare.


Bibeln 

Läs mer om fakta i Bibeln i mitt inlägg “Argumenterande text

Ingen faktauppgift i Bibeln har någonsin bevisats falsk, istället stämmer alla historiska fakta med andra källor.

Man kan vetenskapligt visa att alla män härstammar från en man (Adam) och alla kvinnor från en kvinna (Eva). Men bara Bibeln kan tala om varför vi finns. Samma metod visar att människor och apor inte är släkt.

Vetenskapliga observationer visar att mängder av djur dök upp samtidigt, helt färdiga.

Guds skapelse?

Vetenskapen visar att det överallt på jorden varit havsbotten, och man har hittat mängder av döda djur i dessa lager.

Noas översvämning?


Fler fakta ur Bibeln

Fakta och bilder är tagna från boken The Exodus Case av Lennart Möller.

Där har han gått igenom Gamla Testamentet och försökt följa Moses och Israels väg med hjälp av geologiska och arkeologiska fynd.


Mose delade havet

Bilden visar en sandbro under vattnet på den plats där man tror att Israels folk gick igenom Röda havet, eftersom detta är den enda platsen som är tillräckligt grund för att gå över när allt vatten är borta. I övrigt är det mellan fem och åtta hundra meter djupt, medan sandbron ligger på ca trettio meters djup.


Moses vattenkälla

bilden är tagen ifrån en stor platt slätt nära det berg, där man tror att Mose fick stentavlorna.

Bibeln berättar att Mose slog på en klippa med sin stav så att den sprack. Gud lät vatten forsa fram ur klippan så folket kunde dricka, såhär kan det ha sett ut. Klippan är imponerade 18-20 meter hög.

Man kan se tydliga spår att det runnit vatten ur klippan trots att det inte finns en vattenkälla, istället ligger klippan ensam på en kulle mitt i en öken.


Det regnade eld och svavel över två städer. 

Boken visar också bilder från Sodom och Gomorra. Bibeln berättar att Gud lät det regna eld och svavel över de båda städerna, när det stod klart att det inte ens fanns 10 rättfärdiga människor i dem. Hela området är fullt av svavel och aska, trots att det inte finns spår av vulkanisk aktivitet någonstans i närheten.

Jessika Fröjmark och David Fröjmark

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.