Skriv en bön och eller be för de dina syskon vill be för!


Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem

Matteusevangeliet 18:20

Jag vill be för den här sidan! Att den ska få nå ut och sprida ditt ord Gud!

Jessika Fröjmark
Tack Gud för att du hör bön!!!